• Žiadna voda, žiadne problémy

  Unikátne, patentom chránené zloženie netoxických chladiacich kvapalín pomáha odstrániť problémy bežných vodou riedených kvapalín.

  Viac o Evans Coolants
 • Žiadna voda, žiadne prehrievanie

  Evans Coolants má bod varu až 180°C a nikdy vo vašom motore nezovrie.

  Viac o Evans Coolants
 • Žiadna voda, žiadna korózia

  Voda obsahuje kyslík, ktorý spôsobuje koróziu. Evans Coolants zabraňuje galvanickým reakciám, oxidácii a korózii.

  Viac o Evans Coolants
 • Žiadna voda, žiadny tlak

  Vďaka Evans Coolants bude vo vašom chladiacom systéme nižší tlak, čím sa menej namáhajú všetky spoje, tesnenia, hadice a ostatné prvky chladiacej sústavy.

  Viac o Evans Coolants
 • Žiadna voda, žiadna kavitácia

  Evans vytvára výrazne nižšiu kavitáciu na vložkách valcov, ako tradičné chladiace zmesi, vďaka čomu sú vložky valcov lepšie chránené voči erózii a poškodeniu.

  Viac o Evans Coolants

EVANS COOLANTS - Revolučné chladiace kvapaliny

Od 30. rokov 20. storočia (1930 - 1939) sú tradičné chladiace kvapaliny založené na zmesi etylén-glykolu, vody a inhibítorov korózie. Všetky zmesi tohto typu však majú svoje prirodzené fyzické a chemické vlastnosti, ktoré obmedzujú výkon motora a negatívne ovplyvňujú jeho spoľahlivosť. Chladiace kvapaliny Evans Coolants neobsahujú vodu a predstavujú tak významný pokrok v oblasti chladenia a ochrany spaľovacích motorov.

Žiadne prehrievanie
Evans Coolants má bod varu až 180°C a nikdy vo vašom motore nezovrie.

Žiadna korózia
Voda obsahuje kyslík, ktorý spôsobuje koróziu. Evans Coolants zabraňujú galvanickým reakciám, oxidácii a korózii.

Žiadny tlak
Vďaka Evans Coolants bude vo vašom chladiacom systéme nižší tlak, čím sa menej namáhajú všetky spoje, tesnenia, hadice a ostatné prvky chladiacej sústavy.

Žiadna kavitácia
Evans Coolants vytvárajú výrazne nižšiu kavitáciu, ako tradičné chladiace zmesi, vďaka čomu sú vložky valcov lepšie chránené voči erózii a poškodeniu.

Vyšší výkon
Zabraňujú predčasným detonáciám, ktoré sú spôsobené lokálnym prehrievaním motora v oblastiach blízko spaľovacej komory, a optimalizujú spaľovanie zmesi.

Doživotná záruka bez servisných intervalov
Evans Coolants nevyžadujú servisné intervaly - menia sa len raz a váš motor získa doživotnú ochranu.

Ochrana pred mrazom
Evans Coolants sú mrazuvzdorné až do teploty -40°C. Bez ďalších aditív ochránia chladiaci systém pri nízkych teplotách.

Ekológia
Evans Coolants majú patentované zloženie DeTox™, vďaka ktorému sú klasifikované ako netoxické. Sú bezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj pre vás či vaše domáce zvieratá.

Voda je výborné chladiace médium v tekutom stave, avšak po prechode do plynného skupenstva (vytvorením pary) neodvádza takmer žiadne teplo. Chladiace kvapaliny EVANS Coolants sú vhodnejšou a efektívnejšou kvapalinou pre chladenie spaľovacích motorov, pretože zostávajú v kvapalnom skupenstve až do teploty 180°C.

V chladiacom systéme spaľovacieho motora sú najhorúcejšími miestami práve tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti spaľovacej komory, t.j. najmä vložky valcov a hlava valcov. Najhorúcejšie miesta sa v anglickom jazyku nazývajú "hot spots" a voda sa v týchto miestach často odparuje, čo zabraňuje efektívnemu chladeniu a následne znižuje výkon. Nedostatočné lokálne chladenie môže viesť až k poškodeniu motora. V takýchto prípadoch sa motor prehrieva ešte viac a vzniká stále viac a viac pary.

Chladiace kvapaliny EVANS Coolants neobsahujú vodu, vďaka čomu v najexponovanejších chladiacich kanálikoch nevrú, ale efektívne chladia všetky oblasti v okolí spaľovacej komory aj v extrémnych podmienkach. Odparujúca sa voda vytvára v systéme vysoký tlak a negatívne pôsobí na všetky spoje, tesnenia a hadice. Výrazne vyšší bod varu kvapalín EVANS Coolants znamená až o 75% nižší tlak v chladiacej sústave.

Voda obsahuje kyslík spôsobujúci koróziu a umožňuje elektrolýzu, ktorá znehodnocuje kovy obsiahnuté v motore (pozrite si aj článok o chemických vlastnostiach vody). Chladiace kvapaliny EVANS Coolants zabraňujú korózii, galvanickým reakciám a výrazne zvyšujú životnosť motora a jeho súčastí.

AKO NA TO ?

Výmena tradičnej chladiacej kvapaliny (zmes vody a nemrznúcej prísady) za EVANS Coolants je jednoduchý proces, pri ktorom je potrebné dodržať niekoľko zásad. Aby chladiace kvapaliny EVANS Coolants mali všetky deklarované vlastnosti, je potrebné odstrániť akúkoľvek vodu a starú chladiacu zmes zo systému. Nakoľko sa pri vypúšťaní pôvodnej zmesi nedá vždy zaručiť kompletné odstránenie vody a uvoľnených nečistôt, je vhodné systém prepláchnuť špeciálnym hygroskopickým prípravkom Evans Prep Fluid. Odporúčaný maximálny zostatkový objem vody v systéme sú 3% z celkového (výrobcom predpísaného) objemu chladiacej sústavy. Použitím preplachovej zmesi Evans Prep Fluid sa naviaže zostatková voda a pôvodná zmes. Po vypustení použitej preplachovej zmesi s uvoľnenými usadeninami je váš chladiaci systém pripravený pre zvolenú kvapalinu EVANS Coolants. Podrobne opísaný pracovný postup platný pre všetky automobily a motocykle si môžete stiahnuť tu.

Pracovný postup názorne predviedol aj populárny anglický moderátor Ed China v programe Wheeler Dealers (Obchodníci s autami), známom z televíznej stanice Discovery Channel. V jednom z dielov rozpráva o výhodách a pracovnom postupe pri konverzii klasického britského automobilu Triumph TR6 na EVANS Coolants. Pozrite si priložené video so slovenským dabingom.

Vypustite pôvodnú chladiacu zmes.

Odporúčame, aby ste vypustili chladiacu zmes až po zohriatí motora. Zohriata kvapalina v systéme lepšie uvoľní sedimenty v obehu, ktoré následne vypustíte. Snažte sa zachytiť všetku starú zmes do nádoby, aby ste mohli zmerať objem zostávajúcej zmesi v systéme. Vyprázdnite chladič, expanznú nádrž, všetky hadice aj výmenník kúrenia. Ak je na bloku motora výpustný šrób, uvoľnite ho a zachyťte kvapalinu. Myslite na to, že etylén-glykol a nemrznúce prísady sú toxické a mali by byť zlikvidované v zberni nebezpečného odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Tipy & Triky

Použite stlačený vzduch (kompresor s ofukovacou pištoľou) na vyfúknutie zostávajúcej kvapaliny v rôznych záhyboch, malých hadiciach, výmenníku kúrenia atď. Pri práci so stlačeným vzduchom buďte opatrní, aby ste príliš veľkým tlakom nepoškodili komponenty chladiacej sústavy. Vyheverovanie vozidla smerom k výpustnému šróbu na chladiči a bloku motora tiež pomáha.

Nalejte do systému EVANS Prep Fluid.

V druhom kroku uzavrite systém, skontrolujte všetky hadice a netesnosti a nalejte do systému preplachovú zmes EVANS Prep Fluid. Hygroskopická preplachová zmes Prep Fluid absorbuje vodu a pohlcuje nečistoty, usadeniny, vodný kameň a voľnú hrdzu. Po naliatí preplachovej zmesi naštartujte motor, zohrejte na prevádzkovú teplotu a počkajte, kým sa systém odvzdušní. Pri plnení môžete použiť aj podtlakovú plničku chladiacej kvapaliny (plnenie systému vytvorením vákua).

Tipy & Triky

Podtlaková plnička vie overiť tesnosť systému. V prípade motorov po GO, ktoré sa nanovo spúšťajú v suchom systéme (nový - prázdny chladič, nové hadice, čistý výmenník kúrenia, zrepasovaný blok motora atď.) nie je nutné použiť preplachovú zmes Prep Fluid. Po vypustení preplachovej zmesi ju môžete odložiť do vzduchotesnej bandasky a opätovne použiť, pokiaľ nie je príliš znečistená a znehodnotená vysokým % vody.

Nalejte do systému kvapalinu EVANS Coolants.

Po vypustení preplachovej zmesi zopakujte postup v kroku č. 1. Rovnako dôkladne postupujte pri vypúšťaní preplachu ako pri vypúšťaní starej zmesi. Nalejte do systému vhodný typ chladiacej kvapaliny EVANS Coolants. Opäť môžete použiť podtlakovú plničku. Zohrejte motor na prevádzkovú teplotu a odvzdušnite systém. Skontrolujte hladinu kvapaliny v systéme (chladič a expanzná nádržka) a dolejte chýbajúce množstvo. Po prvej jazde opätovne skontrolujte množstvo kvapaliny.

Za predpokladu, že chladiaci systém nie je voľne tvorený a nedôjde ku kontaminácii vodou, je vaša kvapalina doživotná. EVANS Coolants preukázateľne fungujú vo vozidlách spokojných užívateľov 20 rokov. V prípade nutnosti (havária, porucha, deravý chladič atď.) môžete doliať aj destilovanú vodu (EVANS Coolants sú plne riediteľné vodou), ale kvalita a benefity EVANS Coolants sa obmedzia.

Máte záujem rozšíriť sieť predajcov Evans Coolants o svoju predajňu alebo e-shop?

Zavolajte nám na: +421 948 199 007

alebo nám napíšte email na: info@nippongroup.sk